Introductie

In het kort

Boeijend Huys bedient grofweg twee doelgroep: ouderen met een vorm van dementie en jongeren met een verstandelijke beperking en/of beperking op psychisch en sociaal vlak, bijvoorbeeld autisme, PDD-NOS, gedragsproblematiek en dergelijke.

Ouderen 
Voor deze doelgroep exploiteren wij kleinschalige woonvoorzieningen, thuiszorg en dagbegeleiding.  Het Boeijend Huys heeft voor het eerst haar deuren geopend in Berkel-Enschot (Noord Brabant) met een woonvoorziening. Het Boeijend Huys is onderscheidend ten opzichte van de reguliere verpleeghuiszorg. Dit ervaren bewoners, familieleden alsook onze medewerkers op allerlei gebieden.

Jongeren
Voor deze doelgroep exploiteren wij eveneens kleinschalige woonvoorzieningen. Op grond van een geldige indicatie kunnen de bewoners deelnemen aan dagbesteding binnen Boeijend Huys of via een andere organisatie. De jongeren die bij ons wonen zijn er in de leeftijd van 16 tot 45 jaar. In het kader van de participatiewet begeleiden wij personen, die daarvoor in aanmerking kunnen komen,  naar een veilige werkplek en/of opleiding.

Samen met de bewoner of diens vertegenwoordiger stellen wij een individueel begeleidingsplan op. Deze wordt halfjaarlijks geëvalueerd.

Wat maakt ons anders?

Zorgvragers van nu en in de toekomst hebben een heel andere kijk op wonen en zorg. Waar vroeger de zorg vooral aanbodgericht is ingesteld wil men tegenwoordig keuzevrijheid hebben en zelf kunnen bepalen hoe de zorg en de dagelijkse gang van zaken er uit moet zien. Daar speelt het Boeijend Huys volledig op in.

Ook erg zorgafhankelijke ouderen willen vooral een goed woonhuis hebben om te wonen. Een huis wat ingericht wordt naar de eigen smaak van de bewoner. Daarnaast willen zij díe zorg ontvangen, die zij daadwerkelijk nodig hebben, op het moment dat zij dat wensen en geleverd door deskundige mensen die hen respectvol bejegenen.

In de praktijk

puppy

In elk Boeijend Huys wonen maximaal 12 zorgvragers. Samen met hen wonen de locatiehouders of is er een klein deskundig en betrokken team geformeerd. Vooral voor de ouderen met dementie zal dit een zeer grote mate van dagelijkse herkenning zijn. De dagelijkse activiteiten worden beleefd samen met de locatiehouders. Elke dag dezelfde gezichten. Op de dagen dat de locatiehouders vrij zijn zullen er betrokken, veelal dezelfde, medewerkers aanwezig zijn. Uit onze praktijk van alle dag blijkt deze herkenbaarheid door een vaste groep medewerkers positief meewerkt in de kwaliteit van leven voor de demente oudere. Op deze manier wordt optimale huiselijkheid geboden. Er zal geen spoor van een ‘instelling’ zichtbaar zijn.

Het wonen en de zorg zal organisatorisch en in de dagelijkse beleving gescheiden zijn. Dit wordt een landelijke trend, temeer omdat ook de politiek steeds meer deze scheiding wil aanbrengen in de reguliere zorg. Daarmee wordt de kwaliteit van wonen verbeterd. Het Boeijend Huys zal hierop dan ook sterk het accent leggen. Wij bieden naar maat en aard passende ruimte die aansluit bij de levensstijl van de huidige zorgvragers. Niet alleen de woningen zijn ruim, maar ook de dienstverlening zal voldoen aan de verwachtingen. Onze bewoners zullen het Boeijend Huys ervaren als: ‘Royaal Wonen met Zorg’.

De bewoners hebben ieder een eigen royale woonruimte tot zijn of haar beschikking. Niet alleen voor de zorgvrager is er in het Boeijend Huys plaats, ook zijn of haar partner (bij de ouderen met dementie) met een eventueel huisdier is van harte welkom. Naast de privé ruimte zal er veel aandacht worden besteed aan de gezamenlijke ruimtes. Het Boeijend Huys is een huis met veel activiteit op sociaal gebied, zowel voor onze bewoners als familieleden en buurtbewoners. Op die manier wordt het maatschappelijke leven voortgezet en zal de verhuizing naar het Boeijend Huys nauwelijks van invloed zijn op de dagelijkse praktijk van het leven en zal het bijdragen aan een gevoel van waarde en levensvreugde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.