Vacatures

Op dit moment hebben wij de volgende vacature:

Boeijend Huys is een jonge organisatie met veel dynamiek. Op dit moment kent Boeijend Huys 2 locaties voor ouderen met dementie en 1 locatie voor jongeren met een beperking op verstandelijk, sociaal en emotioneel gebied. Daarnaast bieden wij ook dagverzorging en thuiszorg aan voor ouderen.

Wij zijn een organisatie waar medewerkers veel verantwoordelijkheid dragen en volop de ruimte krijgen om de eigen creativiteit tot bloei te laten komen. Boeijend Huys is een organisatie die denkt en handelt vanuit de relatie met de bewoner zonder managers en leidinggevenden.
De afgelopen zes jaar hebben we gezien dat dit enorm veel betekent voor al onze bewoners en deelnemers/cliënten. Daar gaat het ons om en voor hen laten we dagelijks onze 4 pijlers zichtbaar worden:

Liefde – Passie – Respect – Veiligheid