Klachtenregeling

Iedere zorgaanbieder is verplicht om u de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over geleverde zorg, dit komt voort uit de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ). Het Boeijend Huys heeft de klachtenregeling ondergebracht bij Klachtenportaal Zorg. Dit is een onafhankelijk orgaan.

In zorgrelaties kan onvrede ontstaan tot zelfs een klacht. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de wijze van zorgverlening, de bejegening en het nakomen van gemaakte afspraken tussen u en de zorgverlener.

De klachtenprocedure zoals in de folder beschreven is een standaardprocedure. De basis van de klachtenbehandeling is dat we samen met u beoordelen wat er nodig is om de situatie te verbeteren en te komen tot een oplossing.

Uiteraard doet het Boeijend Huys met al haar medewerkers er alles aan om u als bewoner, deelnemer en diens familieleden uitmuntende zorg te bieden. Daar staan we voor. Mocht er overhoop toch een klacht of opmerking zijn dan horen wij dat graag van u. Daarvoor kunt u zich in de eerste plaats wenden tot één van onze medewerkers of Jolijn Schroijen via 088-750 8183 of info@boeijendhuys.nl.

Bent u echter niet tevreden over de afhandeling of wilt u liever rechtstreeks contact opnemen met het Klachtenportaal Zorg dan kan dat via:
www.klachtenportaalzorg.nl. u vult hier het formulier klacht indienen in.
Contact via de e-mail info@klachtenportaalzorg.nl of
Schriftelijk, door de klacht te sturen naar Westerstraat 117, 1601 AD Enkhuizen

Vermeld daarbij ons id nummer: 2481

Folders:
Flyer Klachtenportaal Zorg / Boeijend Huys
Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg