Kosten

De kosten op een rijtje

Zorgvragers die in een Boeijend Huys wonen hebben in de meeste gevallen zorg, ondersteuning en begeleiding nodig. Deze zorg en begeleiding wordt door Boeijend Huys geboden op basis van een CIZ of WMO indicatie vanuit een PGB (persoonsgebonden budget).

Ouderen met dementie.

Hiervoor geldt een CIZ indicatie vanaf ZZP VV 5 (Zorg Zwaarte Pakket Verpleging en Verzorging klasse 5). Hiermee worden vanuit het PGB de zorgkosten betaald. Het is ook mogelijk om vanuit het eigen vermogen de zorgkosten te betalen. Wij hanteren hierbij de tabellen zoals die zijn opgesteld door de overheid en jaarlijks worden geactualiseerd.

Naast de zorgkosten is de zorgvrager een bedrag aan huur-, service-, was- en energiekosten verschuldigd aan Boeijend Huys. Dit mag niet vanuit het PGB worden betaald. De hoogte van deze kosten worden bepaald aan de hand van de te bewonen locatie, inkomen en vermogen van de zorgvrager. Hiervoor kunt u een passende offerte ontvangen.

(Jong) volwassenen met een beperking.

Hiervoor geldt een CIZ of een WMO indicatie. De CIZ indicatie verkrijgt u wanneer u als grondslag een verstandelijke beperking heeft. U heeft dan minimaal een ZZP VG 4 indicatie nodig om te kunnen wonen in een van de locaties. Een WMO locatie verkrijgt u via de gemeente en heeft u nodig bij een beperking op sociaal, emotioneel en/of een psychische beperking. Om in een van de locaties van het Boeijend Huys te kunnen wonen heeft u minimaal een GGZ 3 C indicatie nodig. Aan de indicatie hangt een PGB budget waarmee u de zorgkosten betaald.

Naast de zorgkosten is de zorgvrager een bedrag aan huur-, service-, was- en energiekosten verschuldigd aan het Boeijend Huys. Dit mag niet vanuit het PGB worden betaald. De hoogte van deze kosten worden bepaald aan de hand van de te bewonen locatie. Veelal hebben deze zorgvragers een WAJONG uitkering. Met deze uitkering is het mogelijk om de maandelijkse kosten te voldoen.

Algemeen.

De door het CIZ (indicatieorgaan) of WMO geïndiceerde uren gelden als uitgangspunt voor het maken van afspraken tussen de bewoner en/of wettelijk vertegenwoordiger enerzijds en het Boeijend Huys anderzijds. De afspraken hieromtrent worden vastgelegd in een begeleidings- en/of zorgplan. Deze plannen worden regelmatig met de bewoner en zijn/ haar vertegenwoordiger geëvalueerd. En indien nodig wordt de indicatie aangepast.

De dienstverlening van Boeijend Huys en de bekostiging daarvan, komen tot stand in een zorgovereenkomst tussen de bewoner en zijn vertegenwoordiger enerzijds en Boeijend Huys anderzijds.

De bewoner of diens vertegenwoordiger blijft echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de financiering van de kosten.

Zelf te bekostigen :    

  • inrichting en aankleding van de kamer
  • zelfzorg middelen zoals door de verzekeraar niet gedekte medicatie
  • hulpmiddelen via de thuiszorgwinkels
  • inboedel-, wa- en uitvaartverzekering
  • persoonlijke uitgaven, kleding, persoonlijke verzorging, vakanties
  • kosten voor uitjes en dergelijke
  • zorgverzekering en eigen bijdrage aan het CAK

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.